Αρταβάσδης


Αρταβάσδης
Όνομα βασιλιάδων της Αρμενίας. 1. Βασιλιάς της Αρμενίας, γιος του Τιγράνη Α’ (69; – 30 π.Χ.). Παρέσυρε τον Μάρκο Αντώνιο σε ατυχή εκστρατεία κατά των Πάρθων, αλλά οι Ρωμαίοι τον συνέλαβαν και τον θανάτωσαν στην Αλεξάνδρεια με εντολή της Κλεοπάτρας. 2. Βασιλιάς της Ατροπατηνής Μηδίας (σημερινό Αζερμπαϊτζάν) και της Μικρής Αρμενίας (59; – 20 π.Χ.). O Μάρκος Αντώνιος κατέλαβε τη χώρα του, εκτός από την οχυρή πρωτεύουσα, έπειτα όμως συμφιλιώθηκε μαζί του και νυμφεύτηκε την κόρη του Ιστάπη. Το 30 π.Χ. οι Ρωμαίοι έφυγαν και οι Πάρθοι κατέλαβαν τη χώρα του Α. και τον έπιασαν αιχμάλωτο· κατόρθωσε όμως να αποδράσει και να καταφύγει στη Ρώμη, όπου ο Αύγουστος τον υποστήριξε και του έδωσε τη Μικρή Αρμενία.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.